Project Description

Sokkia SDL-30

Niwelatory kodowe Sokkia SDL50 instrumenty, które niezwykle przyspieszają niwelację, głównie dzięki dużemu stopniu automatyzacji czynności pomiarowych i programowej kontroli poprawności wyników. Niwelator SDL50 to sposób na niedrogą ale szybką i wystarczająco dokładną do większości prac geodezyjnych niwelacje. Urządzenia te pozwalają wykonywać niwelację przy wyjątkowo trudnych warunkach oświetleniowych (20 luksów) i terenowych, gdzie instrument „widzi” tylko niewielki wycinek łaty. Oprogramowanie wewnętrzne niwelatora wyznacza na podstawie odczytów z łaty kodowej nie tylko wysokość, ale także odległość, dlatego instrument może być wykorzystywany do wykonywania niwelacji metoda punktów rozproszonych. Automatyczny odczyt łaty, pomiar odległości oraz rejestracja danych eliminują błędy odczytu oraz zapisu, co w znaczny sposób przyspiesza i ułatwia pracę. Dane zapisywane są w wewnętrznej pamięci niwelatora. Japońska technologia i precyzja pozwalają pracować niwelatorem Sokkia SDL w trudnych warunkach, głównie dzięki kompensatorowi, który eliminuje z odczytów wpływ wstrząsów.